Akuttandvård, visdomstand

Uppkomsten av visdomständer kan ställa till en del problem. Symptomen är flera men ett av de vanligaste
ÄR SVULLET TANDKÖTT KRING DEN INFLAMMERADE VISDOMSTANDEN

Visdomständer

Uppkomsten av visdomständer kan ställa till en del problem. Symptomen är många men ett av de vanligaste är svullet tandkött kring den inflammerade visdomstanden.

Det råder oftast platsbrist när visdomstanden växer ut, då de är längst bak i käken. Under framväxten kan visdomstanden dessutom luta mot tandköttet eller trycka mot granntanden. Dessa faktorer kombinerat med svårigheten att hålla rent orsakar inflammationer i tandköttet, karies (hål i tanden) samt gap- och sväljningssvårigheter. Ibland kan visdomstanden även “äta upp” delar av granntanden.

Behandling

För att göra en kvalificerad bedömning av skadans omfattning och därefter välja rätt sorts behandling tar vi röntgenbilder på den aktuella tanden. Röntgenbilderna tillhandahåller ett viktigt underlag av tandens rotanatomi där vi kan se hur tanden har växt i förhållande till övriga tänder. Vi kan på så vis lättare besluta om en tand behöver tas bort eller om vi behöver utföra andra operationer som förbättrar tillvaron. Självklart ser vi till att din behandling blir helt smärtfri genom fullständig lokalbedövning.

Akuttandvård Göteborg

Efter behandling

En del kan uppleva ömhet i tanden när bedövningen har släppt efter behandlingen. Detta är helt individuellt då vissa patienter inte får några biverkningar alls. Vid behov ordinerar vi smärtstillande läkemedel.