För att ersätta fragment av

tänder som på ett eller
annat sätt gått förlorad

GÖR MAN ETT S.K. INLÄGG, SOM ANTINGEN KAN BESTÅ AV PORSLIN ELLER GULD

Vad är tand implantat?
Behandling med tandimplantat är en säker, pålitlig och väldokumenterad lösning för att ersätta dina saknade tänder permanent. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för att få tillbaka livskvaliteten. Tandimplantat är små titanskruvar på några millimeter som sätts in i käkbenet och därefter kommer den nya konstgjorda tanden/kronan. Med tandimplantat kan du skratta och äta utan att känna dig osäker – eftersom du vet att dina nya tänder sitter fast och säkert på plats. Det finns olika typer av implantat som skiljer något i design. Det går att ersätta en eller flera förlorade tänder med implantat, efter du har konsulterat med oss kommer vi att välja just den typen som passar dig bäst.

Det är svårt att se skillnad mellan ett färdigt tandimplantat och en naturlig tandrot. Se bild!

dentist

Hur går implantat behandling till?
Metoden har använts regelbundet sedan 1960-talet, och systemet vi använder oss av har stöd av många decenniers klinisk dokumentation och är väl beprövade genom långvarig användning hos patienter.

Tandimplantaten sätts in i käkbenet som sedan integrerar helt med benet i en process kallad (osseointegration) och fungerar som rot/rötter för dina nya tänder. Det finns tandimplantat i olika längd och diametrar för att passa olika typer av käkben med olika kvalitetsnivåer.

Distanser är en typ av anslutningar som är gjorda av porslin eller titan. De fästs på tandimplantaten och utgör en stabil grund för dina nya tänder. När tandimplantaten och distanserna sitter på plats sätter man dit en skräddarsydd lösning för dina nya tänder:

Krona – en tand
Bro – flera eller samtliga tänder
Fast protes – alla tänder
Tandimplantat ger funktionellt och estetiskt tilltalande långsiktiga resultat och stimulerar benvävnaden, vilket bidrar till att hålla tandköttet friskt runt den nya tanden. Vid implantatbehandling undviker vi slipa på friska granntänder vilket är fallet vid traditionella broar.
Bild på konv bro! Ge exempel på astra hemsida!
Nya tänder på tandimplantat sitter fast och behöver inget annat som ska hålla de på plats. Det gör att du slipper obehaget och osäkerheten med tandproteser som sitter löst eller passar dåligt.
Implantatbehandlingar utförs vanligtvis under lokalbedövning och det oftast känns mindre än att dra ut en tand. Hur lång tid just din behandling tar beror på många olika faktorer, såsom om det finns tand/tänder som behöver behandlas innan, om du har tillräckligt med benvolym eller om det behövs benersättning, din allmänna hälsa och medicinering. Allt detta kommer vi att gå igenom detaljerad med dig innan behandling påbörjas.

Kan alla få implantatbehandling?
Majoriteten av oss kan få implantatbehandling. Patienter under 18år bör inte få det, då käkbenet fortfarande växer.
Vi rekommenderar inte implantatbehandling till följande patientgrupper:

Patienter med diabetes som inte är stabilt.
Storrökare, dock möjligt efter rökstopp.
Patienter som har undergått strålbehandling mot huvudet
Bisfosfonat patienter som har behandlats i mer än 3år, intravenöst.
I de flesta fall är det möjligt att sätta in tandimplantat under förutsättning att den lokala eller generaliserade sjukdomen är under kontroll. Vi kommer att gå igenom ditt fall noggrant för att avgöra om implantatbehandling är ett alternativ för dig.

Vad kostar implantatbehandling?
Kostnaden för din behandling beror på vilket eller vilka ingrepp du behöver genomgå. Vi kommer att ge dig ett prisförslag efter en noggrann utvärdering av din situation och detta kommer du att reda på under vår gratis konsultation.

Gör det ont efter ingreppet?
Du får räkna med viss ömhet och svullnad efter behandlingen, men det bör gå över inom några dagar. Vi kommer att ge dig tips och råd om hur du minimerar eventuellt obehag.

Hur ska du sköta dina nya tänder?
Du sköter de precis som dina egna naturliga tänder. Borsta de nya tänderna försiktigt, med det menas med mjuk eller elektrisk tandborste och använd tandtråd, precis som vanligt. Det är viktigt att du går som vanligt på regelbundna tandläkarbesök för kontroll och rengöring av de nya implantatstödda tänderna. Kom överens med tandläkaren om lämpliga tidsintervall.