Tandproteser

Har du svullnad i tandkött eller mun ska
du ta kontakt med tandläkare

SNARAST MÖJLIGT

Varför tandproteser?

Ett billigt alternativ till tandbro- eller tandimplantat behandlingar är tandproteser. Med tandproteser kan man ersätta saknade tänder enkelt och snabbt

De går att ta av och på, de kan tas ut för att göras rent och för att ventilera slemhinnan i munnen. Tandproteser delas upp i två grupper, del-och helproteser.

Delprotes

En delprotes kan göras när man har kvar en del av sina egna tänder. Den sitter på plats genom klamrar runt de kvarvarande tänder i munnen och håller sig fast där. Delproteser fungerar bra för de som har stora mellanrum mellan tänderna samt för patienter som av olika skäl inte kan få broterapi eller implantatbehandling.

Helprotes

Helprotes kan ges till patienter som är helt tandlösa eller delvis har kvar tänder som är i dåligt skick. Patienter som t.ex. har grav tandlossningssjukdom och löst sittande tänder, eller förstörda tänder av omfattande karies har möjlighet att få helprotes.

Akuttandvård Göteborg

Nackdelar med protes

  • Protes hygienen är mycket viktig. Noggrann och rutinmässig rengöring krävs för att minska risken för svamp och infektioner i munnen.
  • Man kan få smakförändringar.
  • Kan ta tid att vänja sig vid
  • I början kan man få skavsår eftersom protesen kan glappa och tippa.
  • För optimal funktion kräver många proteser att man förändrar sin tuggteknik.