Akuttandvård, tandfraktur, akut tandvård göteborg

Tänder kan knäckas av olika orsaker. Det finns trots allt lösningar och
olika behandlingsmetoder

BEROENDE PÅ SKADANS OMFATTNING

​Knäckt​ ​tand/fraktur

Tänder kan knäckas av olika orsaker. Se nedan för några exempel. Det finns trots allt lösningar och olika behandlingsmetoder beroende på skadans omfattning.

  • Karies kan leda till att fragment av tanden lossnar
  • Gnissling/pressning av tänder
  • Mikrosprickor i tanden (som följd av hög belastning) kan leda till knäckt tand
  • Slag mot tanden i samband med olyckor

Behandling av knäckt tand

Det är viktigt att så snart som möjligt uppsöka hjälp när du har knäckt en tand. Om tandnerven är skadad kan man känna ilningar och tandvärk. Vi tar reda på hur stor bit som saknas och kontrollerar tandnerven. Några exempel på behandlingsmetoder följer nedan:

Få akuttandvård och hjälp med knäckt tand
  • Större fragment som lossnat ersätts med tandkrona eller inlägg
  • Vid mindre skador ersätts den saknade delen med plastfyllning
  • Flisor som släpper från tanden kan leda till bildning av vassa kanter. Dessa rundas av genom att slipa bort kanten utan att tanden förlorar sin funktion.

 

Knäckt tand efter rotfyllning

Det är vanligt att rotfyllda tänder knäcks eftersom de är sköra. I dessa fall kan det vara avgörande med rätt behandling i rätt tid, såvida inte frakturen sker vid roten så att tanden helt måste tas bort. Därför rekommenderar vi oftast att rotfyllda tänder förses med en krona, som på ett bättre sätt omger tanden och håller ihop de sköra väggarna och därmed minskar risken för frakturer.