Tandbryggor och proteser

Om man vill ersätta flera

saknade tänder kan man använda
sig av flera tandkronor

SOM MAN HÄNGER FAST I GRANNTÄNDER

När du vill ersätta flera saknade tänder…

Om man vill ersätta flera saknade tänder kan man använda sig av flera tandkronor som man hänger fast i granntänder. Detta kallas för tandbro och är ett sätt att få nya fasta tänder på bara några få dagar.

Tandbro eller implantat?

För att en tandbro ska fungera på bästa möjliga sätt gäller det att granntänderna är fria från frakturer, kariesangrepp och andra skador. Därför kan man åtgärda granntänderna samtidigt som man fyller mellanrummet under utförandet av en bro. Broterapi utförs även för att stabilisera bettet hos patienter som lider av tandlossningssjukdom (t.ex. när tänder glider isär och står ut) samt vid betthöjning. Implantatbehandlingar fungerar bäst när granntänderna är helt intakta.

Problem vid tandbro?

Vid mindre besvär, såsom tandvärk eller hål i en tand under bron, kan en rotfyllning utföras genom bron utan att bron behöver avlägsnas. Vid mer omfattande problem kan man behöva ta bort bron innan den skadade tanden behandlas. För att få diagnos och prisförslag kan du kontakta oss eller komma in för en konsultation så hjälper vi dig.

Akuttanvård i Göteborg

Munhygien och skötsel

Till skillnad mot vad många tror så kan man fortfarande få problem, såsom karies och inflammation, med tänderna när tandbron väl är på plats. Det är därför viktigt att man upprätthåller en rutin för god munhygien och renhållning. Vi går noggrant igenom viktiga rutiner för munhygien med våra patienter. Genom att sedan låta patienterna själva visa hur de gör rent efter instruktionerna så ökar man deras insikt kring rutinerna samt höjer behandlingens hållbarhet.