Snarkskena

När muskelaktiviteten i tungan och andra muskler i halsområdet minskar
under sömnen kan det

LEDA TILL ATT MAN SNARKAR

Sömnapné / Snarkskena / Apnéskena

När muskelaktiviteten i tungan och andra muskler i halsområdet minskar under sömnen kan det leda till att man snarkar.

Det ger trånga luftvägar och kroppens syretillförsel blir mindre vilket kan leda till dagtrötthet, nedsatt koncentration, huvudvärk, nedstämdhet och nedsatt immunförsvar. Snarkning kan även bero på sömnapné.

Snarkskena (SomnoDent)

SomnoDent är snarkskenor som är tillverkade av vår samarbetspartner SomnoMed.
Snarkskenan, som består av individuellt producerad övre och undre skena, har som funktion att skjuta fram underkäken för att frigöra luftvägarna och underlätta andningen under sömnen. Att ha skenan i munnen utgör inget hinder för att öppna munnen, prata eller dricka. I 83% av fallen leder skenan till bättre sömnkvalité, reducerad snarkning och dagtrötthet samt lägre nivåer av stresshormoner.

tandkronor

Framställning och användning av snarkskena

Innan skenan tillverkas behöver tandläkaren göra en fullständig kontroll av tänder och käkens tillstånd för att avgöra om någon/några av tänderna behöver åtgärdas innan skenan görs.
Avtryck tas i över-och underkäken samt ett index som visar förhållandet mellan käkarna. Framställningen sker hos tandteknikern och senare provas skenan och lämnas ut vid god passform tillsammans med instruktioner om av-och påtagning samt rengöring. Första efterkontrollen är 3-4 veckor efter utlämning av skenan då man gör en utvärdering av symptomen för att se om det har gett resultat. Sedan görs kontroller i samband med regelbundna undersökningar.