För dig som har extrem

tandläkarskräck börjar
vi behandlingen med

SAMTALSTERAPI

För dig som har extrem tandläkarskräck börjar vi behandlingen med samtalsterapi.

skonsam