För dig som har extrem

tandläkarskräck börjar
vi behandlingen med

SAMTALSTERAPI

För dig som har extrem tandläkarskräck börjar vi behandlingen med samtalsterapi.

skonsam
Skicka meddelande

Vi återkommer till dig så fort som möjligt