Rotfyllning

Vid rotfyllning avlägsnar man inflammerade

nerver i kanalerna i tanden
och fyller ut det

MED ETT SPECIELLT MATERIAL

Avlägsnar inflammerade nerver…

Vid rotfyllning avlägsnar man inflammerade nerver i kanalerna i tanden och fyller ut det med ett speciellt material. Det är ett delvist maskinellt ingrepp och helt smärtfritt.

Några exempel på när rotfyllningar utförs följer nedan:

  • Vid djupa fyllningar
  • Stora kariesangrepp som sträcker sig till tandnerven
  • Tänder som skadats av fraktur eller sprickor på grund av t.ex. tandgnissling/pressning eller trauma.

Om man i dessa situationer inte får behandling leder det i de flesta fall till inflammation i tandnerven som i sin tur leder till tandvärk och svullnader.

Akuttandvård i Göteborg

Hur lång tid tar en rotfyllning och hur går det till?

Beroende på tandens diagnos kan det behövas ett till tre tillfällen att färdigställa en rotfyllning. Under behandlingen vill man hindra bakterier att träda in i rotkanalen genom att fästa en gummiduk på tanden. Rotfyllningen utförs maskinellt och man får därmed en betydligt kortare behandling än handrens.

Prognos för rotfyllda tänder

Det kan vara fördelaktigt att förse rotfyllda tänder med krona eftersom de blir mer porösa jämfört med vitala tänder. Varaktigheten beror på mängden tandsubstansförlust, tandens diagnos och rotfyllningens kvalitet. För minimal förlust av tandsubstans kan det räcka med en plastfyllning.

Är rotfyllningar smärtsamma?

Rotfyllningar utförs under full bedövning och är därför helt smärtfria.