Akuttandvård, Tandolyckor

Olyckor inträffar lätt. Trots det kan tandskador vid olyckor vara väldigt överraskande

KONTAKTA OSS VID TANDOLYCKOR

Olyckor inträffar lätt.

Olyckor inträffar lätt. Trots det kan tandskador vid olyckor vara väldigt överraskande.

Det är viktigt att snarast möjligt kontakta en tandläkare för att fotografera och undersöka den skadade tanden.
Vid slag mot tanden kan följande ske:

  • Ändring av position i tanden
  • Tand som slås ut helt
  • Tandspricka
  • Fragment av tanden går sönder
  • Skador i käkben och käkleder som vid förbiseende kan medföra allvarliga konsekvenser

Kontakta tandläkare i god tid för att öka möjligheten att rädda skadade tänder.

banner2

Behandling på tandskada

Vi utför bland annat följande behandlingar beroende på vår bedömning av tandens tillstånd:

  • Plastfyllningar för mindre skador på tanden
  • Tandkronor för skador i större omfattning
  • Rotfyllning vid skador på tandnerv
  • Vi erbjuder implantatbehandling och broterapi för skador i roten