Inlägg​ ​&​ ​Tandkronor

För att ersätta fragment av

tänder som på ett eller
annat sätt gått förlorad

GÖR MAN ETT S.K. INLÄGG, SOM ANTINGEN KAN BESTÅ AV PORSLIN ELLER GULD

Vad är inlägg och tandkronor?

För att ersätta fragment av tänder som på ett eller annat sätt (t.ex. karies eller fraktur) gått förlorad gör man ett s.k. inlägg, som antingen kan bestå av porslin eller guld. Fördelen med porslin är dess estetiska utseende medan guld är mer hållbart.

Man kan även utföra tandkronor som är som ett hölje, som också antingen består av porslin eller guld, som omger tanden och skyddar den från ytterligare skador. Tandkronor görs ofta på rotfyllda tänder eftersom de är sköra men även på tänder som på grund av t.ex. karies saknar större mängd tandsubstans. Dessutom kan tandkronor utföras vid betthöjning om man exempelvis pga tandgnissling har fått förkortade tänder och ett lågt bett.

Tandkronor delas huvudsakligen i fyra materialgrupper:

 • Metallkeramik – som består av två lager, en innerkärna av metall och ett skal av porslin på utsidan. Det är den billigaste varianten och har hög hållbarhet men estetiskt inte lika tilltalande som andra krontyper. Förr i tiden användes bara metallkeramik i tandkronor.
 • Zirkonium/alumina – som också består av två lager, en förstärkt innerkärna oftast av det väldigt starka materialet zirkonium och en utsida av porslin. Hållbar krona med hög estetik.
 • Helporslinskronor (Emax och Empress krona). Hela kronan består av porslin. Den har hög estetik. Cementering (fastsättning) av tandkronan kräver mer precision för hållbarheten. Hållbar krona med mycket hög estetik.
 • Guldkrona – hel krona som bara består av guld (eller annan oädel metall). Stor hållbarhet.
tandkronor

Inlägg eller tandkrona?

Nedan redogör vi skillnaden mellan inlägg och tandkronor samt nämner några exempel på när respektive metod används.

Inlägg:

 • Utförs då man förlorat en mindre mängd tandsubstans. Förlusten av mängden tandsubstans är mindre än förlusten som ersätts med tandkronor och mer än förlusten då plastfyllningar görs
 • Såsom en plastfyllning täcker ett inlägg bara delar av tanden dock med bättre form och hållbarhet.
 • Färgen på ett inlägg är beständig och är mer lik tandens.

Tandkrona:

 • Mängden tandsubstans som gått förlorad är större.
 • Hela tanden slipas för att skapa plats för ett nytt skal på tanden.
 • Ingen del av tanden är synlig och färgen på kronan måste harmoniseras med granntänderna.
 • Färgen på tandkronor er beständig och hållbarheten är större än tandfyllningar.