ETT viktigT led i vårt

arbetssätt är att vi alltid
vid ditt första besök

FÖRSÄKRAR DIG GOD SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET

Ett viktigt led i vårt arbetssätt är att vi redan från ditt första tandläkarbesök försäkrar dig god service och tillgänglighet.

Det är av yttersta vikt för oss att ge dig den tillit och trygghet du behöver. Vi vill därför att du gärna berättar lite om dig själv och hur du själv vill bli behandlad i stolen.

Vid behov för vidare behandling tar vi fram flera alternativ med en prognos för respektive behandling samt ett prisförslag. I första hand får du berätta om vad du önskar få gjort där vi sen tillsammans tar fram ett behandlingsalternativ som bäst passar dig. Minst lika viktigt är att du fyller i hälsodeklarationen så korrekt och utförligt som möjligt så att vi får full översikt om din allmänna hälsa och munhygien, som i många fall går hand i hand.

teeeth